No Widgets found in the Sidebar

Cách tính pH của dung dịch hay pH là gì là những điều mà nhiều bạn thắc mắc khi đang học về pH. Mời bạn tham khảo bài viết sau của Quest Capital để tìm hiểu về bài viết sau!

Khái niệm pH là gì? Thang pH

pH được coi đến là chỉ số đo hoạt động (hoạt độ) của những ion Hiđro.

Mặc dù pH không có doanh nghiệp đo, tuy thế thì nó không phải là thang đo ngẫu nhiên, số đo sinh ra từ định nghĩa dựa trên độ hoạt động của các ion Hiđro trong dung dịch.

Công thức tính pH

công thức tính pH

[H+] biểu thị hoạt độ của các ion H+ (hay chính xác hơn là [H3O+], tức những ion hiđronium), được đo theo mol trên lít (còn gọi là phân tử gam). Trong những dung dịch loãng (như nước sông hay từ vòi nước) thì hoạt độ xấp xỉ bằng nồng độ của ion H+.

Lg biểu thị logarit cơ số 10, và bởi vì thế pH được khái niệm là thang đo lôgarit của tính axit.

công thức tính pH

Phương pháp tính pH

Đối với axit, bazo mạnh

Giải pháp tính độ pH với axit bazo mạnh

Tính số mol H+/OH− hoặc tổng số mol H+/OH−.

Tính nồng độ H+/OH−

Áp dụng công thức tính pH: pH=−lg[H+]

Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH−

⇒pOH⇒pH=14–pOH

Đối với axit, bazo yếu

Biện pháp tính độ pH với axit bazo yếu

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng liên hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka,Kb

Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (nₒ)

độ điện li đối với axit và bazo

hay:độ điện li đối với axit và bazo

  • Hằng số phân li axit:hằng số phân li axit

hằng số phân li axit( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

 

  • Hằng số phân li bazo:hằng số phân li bazo

hằng số phân li bazo(chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

 

Cách tính pH của dung dịch

Cách tính pH của dung dịch axit yếu HA

Với:

α là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit

Cách tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH

cách tính pH của dd bazo yếu

Với

Kb : hằng số phân li của bazơ

Cb : nồng độ mol/l của bazơ

Cách tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA

cách tính pH của dd axit yếu và muối

Với:

Ca: nồng độ mol/l của axit

Cm : nồng độ mol/l của muối

Dung dịch đệm được khái niệm là dung dịch chứa một hỗn hợp của axit yếu và bazơ kết hợp với nó hoặc hỗn hợp của bazơ yếu và axit liên hợp. Một hỗn hợp như vậy sẽ có thể chống lại mọi cập nhật pH do một lượng nhỏ của axit, hoặc bazơ được thêm vào hổ lốn.

Ví dụ: dung dịch hỗn hợp của CH3COOH và CH3COO ; NH4+ và NH3 ; HCOOH và HCOONa; HCO3ˉ và CO3²ˉ, muối axit của đa axit NaHCO3ˉ, Na2HPO4…

Công thức tính gần đúng pH của dung dịch đệm:cách tính pH của dd đệm

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Mong rằng với những chia sẻ của Quest Capital qua bài viết này, đã giúp bạn gải đáp được thắc mắc về cách tính pH của dung dịch. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Xem ngay: Các chất tác dụng với NaOH