No Widgets found in the Sidebar
công thức tính nồng độ ph

Công thức tính nồng độ pH đầy đủ chi tiết nhất ở bài sau đây được Quest Capital thu thập và biên soạn lại. Mong rằng với bài viết dưới đây bạn sẽ bổ sung được lượng kiến thức mà bạn cần tìm!

pH là gì?

Để đánh giá độ axitv và độ kiềm của dung dịch bằng nồng độ H+. Nhưng dung dịch thường dùng có nồng độ H+ nhỏ. Để tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm, người ta dùng giá trị pH với quy ước như sau:

[H+] = 10-pH M.

Nếu [H+] = 10-a M => pH = a

Ví dụ:

[H+] = 1,0.10-2M => pH = 2: môi trường axit

[H+] = 1,0.10-7M => pH = 7: môi trường trung tính

[H+] = 1,0.10-10M => pH = 10: môi trường kiềm

Thang pH thường có giá trị từ 1 đến 14

công thức tính nồng độ ph

Công thức tính độ pH

Công thức chung dùng để tính pH là:

pH = -log [H+]

Công thức cần ghi nhớ thêm:

[H+][OH−] = 10-14

H+ biểu thị hoạt độ của các ion H+ (ion hidronium) được đo theo công ty là mol/l.

Trong những dung dịch loãng như nước sông, bể, nước máy, nước hồ bơi thì chỉ số sẽ có giá trị sấp xỉ bằng nồng độ của ion H+

OH- là biểu thị hoạt độ của ion OH- (ion hydroxit) được đo theo doanh nghiệp là mol/l.

-Log là logarit cơ số 10

Những công thức tính nồng độ pH của axit và bazo

Tính pH dung dịch axit

Xác định nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch ở trạng thái đồng bộ

pH = -log [ H+ ]

Tính pH của dung dịch bazo

Lựa chọn nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái giao hòa

pH = 14 – pOH = 14 + lg([OH-])

Cách tính pH trong các trường hợp cụ thể

công thức tính nồng độ ph

Công thức tính pH đối với axit

Dung dịch axit mạnh: pH = -log(Ca) trong đó Ca là nồng độ của axit.

Dung dịch axit yếu: pH = -1/2.logKa -1/2.log(Ca) với Ka là hằng số điện ly của axit (axit yếu chỉ bị điện ly 1 phần).

Công thức tính pH đối với bazo

Đối với bazơ mạnh: pH = 14 + log(Cb) ; Cb là nồng độ bazo.

Bazơ yếu: pH = 14 +1/2logKb + 1/2.log(Cb) ; Kb là hằng số điện ly bazo.

Cách tính pH đối với muối:

Đối với dung dịch muối

pH = -1/2.logKa – 1/2.log(Cm).

Đặc biệt, dung dịch muối tạo ra từ bazo mạnh hoặc axit yếu thì tính theo công thức:

pH= 14 + 1/2.logKb + 1/2.log(Cm).

Cách tính pH của dung dịch đệm

Nhiều bạn chưa biết định nghĩa này, dung dịch đệm hay còn gọi hỗn hợp dung dịch chứa axit yếu và bazơ kết hợp với nó hoặc hỗn tạp của bazơ yếu và axit kết hợp, có thể chống những đổi thay pH di một lượng nhỏ của axit hoặc bazo được thêm vào hỗn hợp.

Công thức tính gần đúng nồng độ pH của dung dịch đệm: pH= pKa – lg Ca/Cb.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Mong rằng với những chia sẻ của Quest Capital qua bài viết này, đã giúp bạn bố sung kiến thức về công thức tính nồng độ pH. Chúc bạn học tập tốt!

Xem ngay: Những chất tác dụng được với HCl