No Widgets found in the Sidebar
nahco3 có phải là chất lưỡng tính không

NaHCO3 có phải là chất lưỡng tính không? Hay nó có phải chất kết tủa không, đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh thắc mắc. Để giải đáp thắc mắc trên mời bạn tham khảo bài viết sau của Quest Capital nhé!

NaHCO3 là muối gì?

Theo khái niệm thì NaHCO3 (Natri bicacbonat) là muối axit do có nguyên tử hidro(H) linh động trong thành phần gốc axit, xuất hiện tính axit yếu. Tuy nhiên vì NaHCO3 là muối của axit yếu nên có thể tác dụng với axit mạnh hơn (ví dụ HCl…), giải phóng khí CO2, thành thử NaHCO3 cũng biểu hiện tính base và thuộc tính này chiếm ưu điểm hơn tính axit.

nahco3 có phải là chất lưỡng tính không

NaHCO3 có phải là chất lưỡng tính không?

NaHCO3 như chúng ta đã biết nó là công thức hóa học của natri bicacbonat, hay còn được gọi với tên gọi là natri hiđrocacbonat. Và NaHCO3 trong đời sống hằng ngày còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như: Bread soda, Bicarbonate of soda, Cooking soda

Các phản ứng tác dụng với NaHCO3 là NaHCO3 + CH3COOH, NaHCO3 + KOH, NaHCO3 + NaCl, NaHCO3 + Na2CO3, NaHCO3 + Ba(OH)2, NaHCO3 + NaHSO4, NaHCO3 + H2SO4, NaHCO3 + BaCl2, NaHCO3 + HCl, NaHCO3 + NaOH, NaHCO3 + Ca(OH)2,

Chất lưỡng tính là gì?

Trước khi biết được NaHCO3 có lưỡng tính hay không thì chúng ta phải tham khảo như thế nào được gọi là lưỡng tính:

Theo wikipedia, thì những hợp chất được coi là lưỡng tính thì một phân tử hay một ion có khả năng phản ứng được với cả bazơ và axit. Mặt khác thuộc tính này cũng phụ thuộc vào trạng thái oxy hóa. Dưới đây là những thông tin liên quan tới thuộc tính đặc trưng của những chất lưỡng tính.

Để một hợp chất coi là lưỡng tính thì các nhà nghiên cứu đưa ra các nhận định sau:

  • Các hợp chất lưỡng tính sẽ có khả năng hoạt động như một bazơ hoặc một axit. Axit sẽ là chất cho proton (hoặc có khả năng nhận cặp electron) còn bazơ luôn nhận proton.
  • Những hợp chất lưỡng tính sẽ vừa có tính axit và có tính bazơ.
  • Thường thì các axit kim khí sẽ phản ứng với cả axit, bazo để tạo ra muối và nước được gọi tên gọi là oxit lưỡng tính. thí dụ như chì oxit hoặc kẽm oxit.
  • Bên cạnh đó một loại khác ở nhóm hợp chất lưỡng tính chính là những phân tử amphiprotic. Phân tử này có khả năng nhận hoặc cho đi proton (H+) .

NaHCO3 là chất lưỡng tính hay không?

Căn cứ vào đặc trưng của một chất lưỡng tính có khả năng khẳng định “NaHCO3 là chất lưỡng tính”. Natri bicacbonat là một muối axit có nguyên tử [H] linh động trong gốc axit >>> dấu hiệu tính axit yếu. Cạnh đó NaHCO3 có thể tác dụng với các axit mạnh hơn (đặc biệt trong đó là HCl) giải phóng khí CO2 >> Chính bởi thế chất cũng triệu chứng tính bazo và tính chất bazơ của hợp chất thường chiếm ưu thế hơn so với tính axit.

nahco3 có phải là chất lưỡng tính không

NaHCO3 có kết tủa không?

Natri hiđrocacbonat là một chất ở dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm nhưng lại ít tan trong nước. Khi có sự hiện diện của ion H+ thì khí CO2 sẽ được tạo ra.

Natri hiđrocacbonat có tên thường gặp trong hoá học là natri bicacbonat ( là tên của muối công thức hoá học NaHCO3). Ngoài ra, vì được sử dụng rất thường gặp trong thực phẩm nên Natri hiđrocacbonat còn có nhiều tên gọi khác như: bread soda, cooking soda, baking soda,…

NaHCO3 là Muối trung hoà, Tan trong nước. tác dụng với axit như HCL, H2SO4. công dụng với dd kiềm như Ca(OH)2, Ba(OH)2. tác dụng với dung dịch muối (CaCl2, Ba(NO3)2.

Dựa vào đặc tính hóa học trên thì NaHCO3 là muối tan trong nước vì thế mà NaHCO3 không có kết tủa nhé những bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Mong rằng với những chia sẻ của Quest Capital qua bài viết này, đã giúp bạn gải đáp được thắc mắc về NaHCO3 có phải là chất lưỡng tính không? Chúc bạn một ngày tốt lành!

Xem ngay: Công thức tính nồng độ pH